Privacy beleid

Ingangsdatum: 7 februari, 2019

Twan van der Schoot (“ons”, “wij” of “onze”) beheert de biljartapp.nl website en de Puntenteller App (“hierna genoemd Dienst”).

Deze pagina bevat informatie over ons beleid met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens wanneer u onze Dienst gebruikt en de keuzes die u hebt met betrekking tot die gegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-Mail adres
  • IP-adres
  • Gegevens over uw activiteit op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voor- en achternaam

Als u ons een e-mail stuurt, dan worden uw voor- en achternaam bewaard ten behoeve van de correspondentie. Als u onze App gebruikt, dan worden uw voor- en/of achternaam niet verwerkt.

E-Mail adres

Als u ons een e-mail stuurt, dan wordt uw e-mailadres bewaard ten behoeve van de correspondentie. Als u onze App gebruikt, dan wordt uw e-mail adres niet verwerkt.

IP-adres

Als u onze website bezoekt, dan wordt uw IP adres bewaard zodat wij kunnen zien waar onze bezoekers vandaan komen. En zodat we voor onze bezoekers onze dienstverlening kunnen verbeteren. Als u onze App gebruikt, dan wordt uw IP-adres niet verwerkt.

Gegevens over uw activiteit op onze website

Als u onze website bezoekt, dan kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht zodat we voor onze bezoekers onze dienstverlening kunnen verbeteren. Als u onze App gebruikt, dan worden er geen gegevens over uw activiteiten verwerkt.

Internetbrowser en apparaat type

Als u onze website bezoekt, dan wordt uw apparaat type bewaard, zodat wij onze website voor onze bezoekers kunnen optimaliseren en verbeteren. Als u onze App gebruikt, dan worden er geen gegevens over uw apparaat verwerkt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren geen specifiek bewaartermijn voor deze gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken geen gegevens aan derden tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische- en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerst bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet, smartphone of ander apparaat waarmee u onze website bezoekt. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@biljartapp.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@biljartapp.nl.